Juridische informatie

De website www.seaandmountainpleasure.com is eigendom van :

Sandra & Vincent Taveau - 61 Chemin du Buron-17780 Le-Bois-Plage-en-Ré

Verantwoordelijke redactie: Sandra Taveau

Deze site wordt gehost door :
OVH
SAS met een kapitaal van €10.000.000
RCS Roubaix - Tourcoing 424 761 419 00045
Code APE 6202A
BTW-NUMMER: FR 22 424 761 419
Maatschappelijke zetel: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk.

Deze site is geproduceerd door : La Rochelle communicatiebureau - www.maclaine.fr

Vertrouwelijkheid

Sandra et Vincent Taveau registreert geen persoonlijke gegevens die identificatie mogelijk maken, met uitzondering van formulieren die gebruikers vrij kunnen invullen. Deze informatie wordt niet gebruikt zonder uw toestemming, we zullen het alleen gebruiken om u post, brochures, offertes, een bestelling of om contact met u op te nemen.

De informatie die op deze site wordt verzameld, wordt beschermd door wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd en aangevuld door wet nr. 2018-493 van 20 juni 2018. Je hebt het recht op toegang, rectificatie, bezwaar en verwijdering van deze gegevens op verzoek aan Sandra en Vincent Taveau,
25 bis, rue du Chay - 17690 Angoulins.

Sandra en Vincent Taveau kunnen statistische analyses uitvoeren zonder dat deze identificeerbaar zijn en kunnen derden (beoordelingsinstanties voor bezoekers) hierover informeren in een samengevatte en niet-identificeerbare vorm.

Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)

Sandra en Vincent Taveau zetten zich ervoor in dat het verzamelen en verwerken van uw gegevens op de website www.seaandmountainpleasure.com voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Elk formulier of teleservice beperkt het verzamelen van persoonlijke gegevens tot wat strikt noodzakelijk is (dataminimalisatie) en geeft in het bijzonder aan:

- Wat zijn de doelen van het verzamelen van deze gegevens?

- Of deze gegevens verplicht of optioneel zijn voor het beheer van uw verzoek,

- Wie mag worden geïnformeerd (in principe alleen Sandra en Vincent Taveau, tenzij op het formulier is aangegeven dat het wordt doorgegeven aan een derde partij voor het afhandelen van uw verzoek),

De persoonlijke gegevens die worden verzameld in het kader van de diensten die worden aangeboden op www.seaandmountainpleasure.com, worden verwerkt met behulp van beveiligde protocollen en stellen Sandra en Vincent Taveau in staat om de aanvragen te beheren die worden ontvangen in hun IT-toepassingen.

Voor informatie of om uw rechten uit te oefenen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die door Sandra et Vincent Taveau worden beheerd, kunt u contact opnemen met Sandra et Vincent Taveau en, indien nodig, met haar functionaris voor gegevensbescherming via het contactformulier.

Gebruik van cookies

Voor het beheer van bepaalde tools die worden gebruikt om de werking van deze site te analyseren, is het gebruik van cookies vereist. Dit systeem van cookies (tekstbestanden die worden gebruikt om een gebruiker te herkennen en zo het gebruik van de site te vergemakkelijken) registreert niet-persoonlijke informatie. Cookies hebben geen betekenis buiten hun gebruik op de website www.seaandmountainpleasure.com.

Hyperlinks

Sandra en Vincent Taveau hebben geen controle over de sites die gelinkt zijn aan hun site en kunnen daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud ervan. De risico's verbonden aan het gebruik van deze sites vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. De gebruiker moet zich houden aan hun gebruiksvoorwaarden.

Intellectueel eigendom

De algemene structuur, evenals de software, teksten, afbeeldingen (al dan niet geanimeerd), knowhow en alle andere elementen waaruit de site bestaat, zijn het exclusieve eigendom van Sandra en Vincent Taveau. Elke gehele of gedeeltelijke weergave van deze site, op welke manier dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Sandra en Vincent Taveau is verboden en vormt een inbreuk die wordt bestraft door de artikelen L 335-2 en volgende van de Franse wet op het intellectuele eigendom.

Hetzelfde geldt voor de databases op de website, die beschermd worden door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 die de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken, waarvan Sandra en Vincent Taveau de producenten zijn, omzet in het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

De handelsmerken en logo's van Sandra en Vincent Taveau die op de site voorkomen, zijn gedeponeerde handelsmerken of eigendom van haar partners. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze handelsmerken of logo's, gemaakt op basis van elementen van de site, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Sandra en Vincent Taveau, is verboden in de zin van artikel L 713-2 van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.